Planning VBF Activiteiten 2017


UITNODIGING TOT DEELNAME AAN PROVICIALE FOTOWEDSTRIJD

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Vlaams Brabantse Fotokringen vzw (VBF) in samenwerking met het Centrum voor Beeldexpressie vzw (CvB).
Aan deze wedstrijd kunnen deelnemen, ALLE fotografen woonachtig in de provincie Vlaams Brabant.

Deelnamerecht:
- 25 euro per sectie voor vrije deelnemers,
- gratis voor houders van een CvB-lidkaart 2017 en voor leden van fotoclubs aangesloten bij VBF.
Thema: “Biercultuur in België” – te interpreteren in de ruimste zin.


Secties:
- Afgedrukte kleurenfoto’s (CP),
- Afgedrukte monochrome foto’s (M),
- Digitaal geprojecteerde beelden in kleur, in zwartwit of mix (PI).


Aantal inzendingen per deelnemer: max 4 per sectie.
Onderscheidingen per sectie: 1 VBF-medaille en 2 VBF-diploma’s.
Sluitingsdatum: 30 september 2017.


Indien er onvoldoende zwart-witfoto’s worden ingezonden zal deze sectie toegevoegd worden aan de sectie kleurenfoto’s.
De onderscheidingen worden dan overeenkomstig gereduceerd.

Inschrijvingsformulier

WedstrijdreglementPOP-UP PHOTOGRAPHY in VLAAMS BRABANT

 

UITNODIGING TOT DEELNAME …

Wat ?

Pop-up photography wordt een “open” fototentoonstelling die tot doel heeft, een visueel klankbord te zijn voor hetgeen actueel fotografisch leeft in Vlaams Brabant. Het is geen wedstrijd. Er zijn noch prijzen, noch onderscheidingen te behalen.

Dit evenement is een organisatie van Vlaams Brabantse Fotokringen (VBF) en de Koninklijke Fotografische Kring Artosa Tienen in samenwerking met het Centrum voor Beeldexpressie.
De Koninklijke Fotografische kring Artosa Tienen viert daarenboven haar 85
ste verjaardag !

Wie kan deelnemen en wat moet dat kosten ?

Elke actieve fotograaf die woonachtig is Vlaams Brabant kan deelnemen.

Een deelnemer mag maximaal 1 werk binnen brengen.

Leden van de groepen aangesloten bij VBF kunnen gratis deelnemen. De inzendingen moeten wel per vereniging gegroepeerd zijn.

Andere deelnemers betalen een deelnamerecht van 30 euro per persoon. Te storten op rekening IBAN: BE18 3300 3817 0665 – BIC: BBRUBEBB t.n.v. Roger Hemeleers met vermelding Pop-up Photograpy in Vlaams Brabant.

Deelnemen met wat ?

Het thema van de foto is vrij. Kleur of zwartwit naar eigen keuze.
De afmetingen en oriëntatie van de foto is vrij binnen het toegepaste presentatiemedium.

De presentatie en afwerking is vrij: passe-partout, fotokader, dibond, forex, canvas, ….

De oriëntatie van het presentatiemedium (horizontaal of verticaal) is vrij.

De afmetingen van het presentatiemedium zijn vrij binnen de hierna vermelde limieten:

-        de langste zijde is begrepen tussen 100 en 50 cm.

-        de kortste zijde is begrepen tussen 66 en 40 cm.

Ten behoeve van de saloncatalogus wordt gevraagd, van elk werk een digitale foto te bezorgen, samen met het digitaal inschrijvingsformulier. Zie bijgevoegd inschrijvingsformulier.

Waar en wanneer ?

Sluitingsdatum is 15 augustus 2017.

De werken moeten persoonlijk binnengebracht worden op 1 van de hierna vermelde plaatsen:

-        Dries Geyskens, Mussebeeklaan 22 – 1701 Itterbeek;
na voorafgaandelijke afspraak 02 569 55 41 of
dries.geyskens@telenet.be 

-        René Roekaerts, Hamelendreef 29 – 3300 Tienen;
na voorafgaandelijke afspraak 016 81 78 29 of
artosa@gmail.com

Werken die beantwoorden aan 50 x 40 cm mogen aangeleverd worden op opzetkarton of passe-partout. Alle werken die hiervan afwijken moeten aangeleverd worden, kant-en-klaar voor eenvoudige ophanging op de tentoonstellingspanelen. Werken die hier niet aan beantwoorden, worden door de organisatoren geweigerd.

De werken moeten worden binnen gebracht in verhandelbare verpakking, die afdoende bescherming biedt en herbruikbaar is voor de latere ter beschikkingstelling van de auteurs.

Na afloop van de tentoonstelling, blijven de werken nog 14 dagen bij René Roekaerts ter beschikking van de auteurs voor persoonlijke afhaling (plaats en voorwaarden, zie hoger). Daarna worden ze verplaatst naar gc De Bosuil in Overijse tot de volgende algemene vergadering van VBF in januari 2018.

Op de keerzijde moet een etiket aangebracht zijn ter identificatie van de auteur en titel van het werk. Dit etiket moet onderaan, in het midden zijn aangebracht en wijst daarmee ondubbelzinnig de juiste positie aan van het werk.

De organisatoren zullen uiterste zorg besteden aan de behandeling van de werken, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies.

Selectie der werken

Alhoewel deze manifestatie geen wedstrijd is, zal na de sluitingsdatum, een deskundig panel een kwalitatieve selectie uitvoeren op de ingediende werken. Dit panel heeft een opleiding genoten in een fotografieschool, een academie of competenties hebben met deze achtergrond.

Het toonmoment

De tentoonstelling zal plaatsvinden in zaal Manege, Sint-Jorisplein 20 te 3300 Tienen. Openingsuren:

-      Vrijdag 6 oktober 2017 vanaf 20:30 uur

-      Zaterdag 7 oktober 2017 van 14:00 tot 20:00 uur

-      Zondag 8 oktober 2017 van 10:00 tot 18:00 uur 

Inschrijvingsformulier voor

Pop-up Photography in Vlaams Brabant

Enkel dit inschrijvingsformulier mag gebruikt worden.

Inschrijvingsformulier samen met een digitale versie van het werk aan:
artosa@gmail.com

Digitale foto: langste zijde 15 cm – resolutie: 300 ppi

Door zijn/haar deelname verleent de auteur aan de organisator het recht deze foto te publiceren in de catalogus. Hij/zij verklaart tevens op woord van eer over het auteursrecht te beschikken. Inbreuken hierop vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Sluitingsdatum: 30 juni 2017.

 

Individuele deelnemer:

Voornaam: …………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………..

Volledig adres: ……………………………………………………………….

Telefoon of GSM-nummer: ……………………………………………….

e-mailadres: …………………………………………………………………..

Titel van het werk: …………………………………………………………..

Afmetingen van het werk, inclusief het presentatiemedium:

……………………………………………………………………………………...

 

Groepsinschrijving:

Naam van de groep en plaats van activiteit:

…………………………………………………………

Voornaam, naam, adres, telefoon en e-mail van de verantwoordelijke:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Lijst van de deelnemers:

Voornaam, naam

Titel van het werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--> Inschrijvingsformulier PDF en Docx <--

  

Activiteiten 2011  

Activiteiten 2012  

Activiteiten 2013

Activiteiten 2014

Activiteiten 2015

Activiteiten 2016


©2014 VBFWEB | Laatst bijgewerkt op 07-sep-2017 10:13 door Leo J. Estercam ( eMail: Webmaster)